Κατηγορίες
σχόλιο επικαιρότητας

Όλα είναι θέμα μάρκετινγκ!!!

gatoeleoneallospecchioΤελικά, το θέμα δεν είναι τι παρουσιάζεις. Είναι πως ακριβώς το παρουσιάζεις στο ευρύ κοινό.

Παράδειγμα επίκαιρο: η διαδήλωση που έγινε στην Αθήνα. Με τη χρήση, φυσικά, προσεκτικής φρασεολογίας μέσα από τα ΜΜΕ.

Όλα είναι θέαμα μάρκετιγνκ λοιπόν…