Κατηγορίες
αντιδήμαρχοι τοπικά νέα

Τη Δευτέρα 20/4 θα συνεδριάσει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλεξάνδρειας

DRISTASPEZODROMOSΜε ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (της οποίας προεδρεύει ο αντιδήμαρχος Στ. Δριστάς) που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Απριλίου, στη 1 μετά το μεσημέρι, αφού σε αυτή τη συνεδρίαση θα ληφθεί απόφαση για την τροποποίηση των αποφάσεων για τη χρήση δημοτικών πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Αλεξάνδρειας.

Αναλυτικά, θα θέματα που θα συζητηθούν στη συνεδρίαση της ΕΠΖ είναι τα εξής:

  1. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη άδειας μουσικών οργάνων στην επιχείρηση “ΚΑΦΕΝΕΙΟ”, της Πιπέρκου Λουλούδας του Κων/νου, στην Τ. Κ. Νησίου Δ. Αλεξάνδρειας.
  2. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη άδειας μουσικών οργάνων στην επιχείρηση “ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ”, του Μητσιώτη Ευθυμίου του Γρηγορίου, στην Τ. Κ. Νησίου Δ. Αλεξάνδρειας.
  3. Σύνταξη της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2014.
  4. Λήψη απόφασης για τροποποίηση- συμπλήρωση της αριθ. 24/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (εισήγηση της Ε.Π.Ζ. στο Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση-συμπλήρωση της αριθ. 206/2013 απόφασής του για χρήση δημοτικών πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων Δ. Αλεξάνδρειας).