Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Τέσσερα θέματα στη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτ. Συμβουλίου Αλεξάνδρειας

DIMOTIKO SYMVOULIO-20150406001φυσικά αναμένεται και η ανάγνωση της επιστολής παραίτησης του Νίκου Αλεξόπουλου (ήδη το πρωί ορκίστηκε ο αντικαταστάτης του, πρώτος επιλαχών στη Δ.Ε. Αλεξάνδρειας, Γιώργος Θεοχάρης).

Συνεδριάζει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αλεξάνδρειας την Πέμπτη, 23 Απριλίου 2015 κι ώρα 20:00 το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου σε έκτακτη συνεδρίαση με τέσσερα (4) θέματα ημερησίας διάταξης.

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης άπτονται της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου και χρήζουν άμεσης συζήτησης και λήψης σχετικών αποφάσεων

Ακολουθεί η λίστα των θεμάτων που θα συζητηθούν:

1. Συζήτηση-Ενημέρωση αναφορικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΦΕΚ 41/20-04-2015,Τεύχος Α΄)

2. Tροποποίηση της υπ’ αριθ. 147/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση του «Κληροδοτήματος Κων/νου Τσαρούχη»

4. Λήψη απόφασης για την αγορά ή μη 11 δίκυκλων οχημάτων (μηχανάκια) από το ελεύθερο εμπόριο, για τη μετακίνηση των υδρονομέων, λόγω επείγουσας χρήσης νερού για σπορά βαμβακιού-προώθησή της στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης για λήψη απαιτούμενης έγκρισης.