Κατηγορίες
αγροτικά

Π.Ε. Ημαθίας: να δηλώσουν “Κτηνίατρο Εκτροφής” καλούνται οι κτηνοτρόφοι

kthnotrofiaΑπό τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ημαθίας ανακοινώθηκαν τα εξής:

“Ενημερώνουμε όλους τους Κτηνοτρόφους της Π.Ε. Ημαθίας, να δηλώσουν στην υπηρεσία μας εγγράφως τον «Κτηνίατρο Εκτροφής» της επιλογής τους όπως υποχρεούνται, σε εφαρμογή του άρθρου 3, της Υ.Α. 816/156798 (ΦΕΚ 3385 /τ.Β/17-12-2014).

Οι Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του «Κτηνιάτρου Εκτροφής», για την εφαρμογή του προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων και βοοειδών και των κατά περίπτωση εγκεκριμένων προγραμμάτων ελέγχων, επιτήρησης και εκρίζωσης ασθενειών των παραγωγικών ζώων (παρ.1α ,του άρθρου 3, της παραπάνω Υ.Α.).”