Κατηγορίες
αγροτικά

Παράταση στην υποβλή αιτήσεων για ένταξη σε μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013

cozzecoltΑπό την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας ανακοινώνεται ότι:

Δημοσιεύτηκαν οι προσκλήσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΔΑ: ΩΞ3Σ465ΦΘΗ-54Χ & ΨΛ6Π465ΦΘΗ-1ΞΝ) που καθορίζουν τις διαδικασίες υπαγωγής πράξεων και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους για τα μέτρα «Υδατοκαλλιέργεια» & «Μεταποίηση και Εμπορία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013.

Σκοπός του μέτρου της υδατοκαλλιέργειας είναι: παραγωγικές επενδύσεις (ίδρυση ή εκσυγχρονισμός) στην υδατοκαλλιέργεια παραδοσιακών υδρόβιων οργανισμών όπως μύδια, πέστροφες κλπ ή και νέων ειδών εμπορικής αξίας εδώδιμων και μη, όπως διακοσμητικά είδη ιχθύων, φύκια σπόγγοι καθώς και βάτραχοι.

Σκοπός του μέτρου της μεταποίησης και εμπορίας είναι: παραγωγικές επενδύσεις για μονάδες παραγωγής μεταποιημένων ή μη, αλιευτικών προϊόντων

Το ποσοστό ενίσχυσης των επιλέξιμων δαπανών για την περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας (περιοχή εντός στόχου σύγκλισης) και για μικρές επιχειρήσεις ανέρχεται σε 60% για την δράση Υδατοκαλλιέργεια και 50% για την δράση Μεταποίηση και Εμπορία

Η Ιδιωτική Συμμετοχή δύναται να αποτελείται από την Ίδια Συμμετοχή και Τραπεζικό Δανεισμό. Σε κάθε περίπτωση η Ίδια Συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 5% του προϋπολογισμού του έργου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων ορίζεται η 29η Μαΐου 2015

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας της Περιφερικής Ενότητας Ημαθίας στο τηλέφωνο 2331350123 κα Σπορέλα.