Κατηγορίες
στήλες

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 17, 2015)

libri3Έργο (ἔργῳ) επίρρ. (αρχαιοπρ.)

  1. έμπρακτα, στην πράξη ΑΝΤ.: λόγω
  2. (ΝΟΜ) με πράξεις χειρονομίες, όχι με λόγια: ~ εξύβριση.

[ΕΤΥΜΟΛ.: <αρχ. ἔργῳ, δοτ. εν. του ουσιαστ. έργον. Χρήση συχνή στην Αττική πεζογραφία κατ’ αντιδιαστολή προς το λόγω]

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β’ Έκδοση – Γ’ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη, σελίδα 669