Κατηγορίες
στήλες

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 16, 2015)

libri3επείσακτος, -η, -ο

(λογ.) αυτός που προέρχεται από έξω, από άλλη χώρα: ~ λέξεις. ΣΥΝ. αλλότριος, ξένος

{ΕΤΥΜ: αρχ. ἐπεισάγω < ἐπ(ι) + εἰσάγω}

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 641