Κατηγορίες
στήλες

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 14, 2015)

libri3Αλληλεγγύη (η)

[μτγν., χωρίς πληθ.] η σχέση αμοιβαίας ηθικής ή υλικής στήριξης μεταξύ ατόμων, συνήθ. στο πλαίσιο ενός συνόλου π.χ. οικογένειας, ομάδας, τάξης κλπ

ΣΥΝ: συμπαράσταση

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 123