Κατηγορίες
ΚΔΒΜ Αλεξάνδρειας

Ευχαριστήριο από το ΚΔΒΜ του Δήμου Αλεξάνδρειας

kdvm1Τα στελέχη του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Δήμου Αλεξάνδρειας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων Αλεξάνδρειας “ΒΑΪΝΑΣ ΑΕ” Εμπορία Οικοδομικών Εργαλείων και Υλικών – Ειδών Υγιεινής και Πλακιδίων, “ΚΑΠΑΤΖΑ” Εμπόριο Επίπλων, “ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΚΩΝ.” Εμπόριο Χαλιών – Λευκών Ειδών και Κουρτινών, για τη φιλοξενία και την ξενάγηση των τμημάτων διαμόρφωσης και διακόσμησης εσωτερικών χώρων.

Οι εκπαιδευόμενοι των εν λόγω τμημάτων με την εκπαιδεύτριά τους κα Αικατερίνη Πλατσά, διακοσμήτρια, επισκέφτηκαν τους χώρους και είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν με τους καταστηματάρχες για θέματα που άπτονται του αντικειμένου της διακόσμησης.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

kdvmprakt1

E-mail: kdvm.alex@gmail.com, facebook: Κδβμ Δήμου Αλεξάνδρειας

Θωμαή Ε. Δημητριάδου, 6949410881, 2333026806, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας ΚΔΒΜ Αλεξάνδρειας

Αθηνά Ευσταθίου, 6936276296, 2333026806, Υπεύθυνη Οργάνωσης ΚΔΒΜ Αλεξάνδρειας