Κατηγορίες
Οικονομία

Ευκαιρία “περαίωσης” για χιλιάδες φορολογούμενους μέχρι τις 25 Μαίου

doyveroiaΜε διάταξη (που περιλαμβάνεται στον νόμο για τις 100 δόσεις) με την οποία προβλέπεται η «περαίωση» συγκεκριμένων υποχρεώσεων των φορολογουμένων γίνεται μια προσπάθεια να κλείσουν φορολογικές υποθέσεις χιλιάδων φορολογουμένων που έχουν να υποβάλουν εκπρόθεσμες αρχικές ή διορθωτικές δηλώσεις φόρων εισοδήματος, ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΦΑΠ, φόρων κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, λοιπών φόρων και τελών για έτη μέχρι και το 2014.

Η διάταξη ορίζεται πως στη ρύθμιση – που ισχύει μέχρι και τις 26 Μαΐου – δύνανται να υπαχθούν, μετά από επιλογή του οφειλέτη, και οφειλές που έχουν καταχωριστεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση και θα αφορούν υποχρεώσεις φορολογικών ετών, περιόδων και υποθέσεων μέχρι και 31.12.2014.

Συνεπώς φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν παραλείψει να υποβάλουν δηλώσεις ή έχουν υποβάλει ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, ΦΜΥ, φορολογίας μεταβιβάσεων, δωρεών, γονικών παροχών ή κληρονομιών ακινήτων, Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, ΕΝΦΙΑ και λοιπών φόρων για παρελθόντα έτη, μπορούν να υποβάλουν εκπρόθεσμες αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις, για τα έτη αυτά, και να δηλώσουν τα ποσά που απέκρυψαν από την Εφορία πληρώνοντας τους αναλογούντες φόρους.

Τα ποσά που θα προκύψουν καταβάλλονται είτε εφάπαξ με ολική απαλλαγή από πρόστιμα και πρόσθετους φόρους εκπρόθεσμης υποβολής είτε σε 2 έως και 100 μηνιαίες δόσεις με «κούρεμα» από 30% έως και 90% σε πρόστιμα και πρόσθετους φόρους εκπρόθεσμης υποβολής.