Κατηγορίες
αγροτικά

Ενημέρωση τευτλοπαραγωγών της Ημαθίας

barbabietola1οι οποίοι την καλλιεργητική περίοδο 2015 δεν κατάφεραν να σπείρουν ή έσπειραν σακχαρότευτλα σε έκταση μικρότερη της συμβασιοποιημένη. Περιπτώσεις “Ανωτέρας βίας – Εξαιρετικές περιπτώσεις”, λόγω σοβαρής φυσικής καταστροφής που έπληξε σημαντικά τη γεωργική εκμετάλλευση.

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ημαθίας καλούνται όλοι οι δικαιούχοι τευτλοπαραγωγοί των προσκλήσεων 16228/23-11-2012 και 6777/26-03-2013, της  δράσης 2.3 (B) “Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων” του Μέτρου 2 1 4 του Προγράμματος Αγρ. Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2007-2013, οι οποίοι την καλλιεργητική περίοδο 2015 δεν κατάφεραν να σπείρουν ή έσπειραν σακχαρότευτλα σε έκταση μικρότερη της συμβασιοποιημένης, να υποβάλλουν αίτηση για να ενταχθούν σε καθεστώς περιπτώσεων “Ανωτέρας βίας – Εξαιρετικών περιπτώσεων”, στην Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ημαθίας (Μητροπόλεως 44, Βέροια, 2ος όροφος, Τμήμα Κτηνιατρικής, Τηλ: 2331350133-Υπεύθυνος Τσαγγαλίδης Γεώργιος).

Διευκρινίζεται ότι καθώς η περίοδος σποράς για τα σακχαρότευτλα είναι στο τέλος της οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή οι εξαιρετικές περιπτώσεις πρέπει να γνωστοποιούνται εγγράφως στο Φ.Υ. (ΔΑΟΚ Π.Ε. Ημαθίας) εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που ο δικαιούχος είναι σε θέση να το πράξει.