Κατηγορίες
κοινωνία παιδεία

Βιωματικό εργαστήριο με θέμα την ενδοσχολική βία στο Δημοτικό σχολείο Αγκαθιάς-Κυψέλης

viomatikoergasti-dimotagathias2015Στις 27-03-2015 πραγματοποιήθηκε Βιωματικό Εργαστήρι με τους μαθητές της Β΄και Γ΄τάξης του Δημοτικού Σχολείου Αγκαθιάς με θέμα «Ενδοσχολική βία – Σχολικός εκφοβισμός» από τα στελέχη του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης της ΠΕ Ημαθίας (Ψυχολόγο, Κοινωνικούς Λειτουργούς). Η δράση αυτή έγινε μετά από έγγραφο του σχολείου, με το παραπάνω αίτημα.

Εφαρμόστηκαν θεωρητικές αλλά και βιωματικές προσεγγίσεις με στόχο την πρόληψη και προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας των μαθητών με σύγχρονες τεχνικές ενεργητικής μάθησης.

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Α. Θεωρητική προσέγγιση του θέματος που αφορά τον σχολικό εκφοβισμό.

Β. Βιωματική προσέγγιση του θέματος με την συμμετοχή των μαθητών.

1η Ενότητα

Θέμα: «Σχολικός Εκφοβισμός»

  1. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ
  2. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
  3. ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ

Εισαγωγή στους ορισμούς

-Τι είναι βία

-Τι είναι ενδοοικογενειακή βία

-Τι είναι σχολική βία ή σχολικός εκφοβισμός

-Πού, πότε και από ποιόν μπορεί να συμβεί

-Τι πρέπει να κάνουμε, κλπ.

  1. ΠΡΟΒΟΛΗ DVD.
  2. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ DVD.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ:

1η τεχνική: Καταιγισμός ιδεών

2η τεχνική: Συζήτηση

3η τεχνική: Βιωματικό εργαστήριο -Διαχωρισμός σε υποομάδες- Εργασία

Τι θέλω ή τι δε θέλω από τους συμμαθητές μου

Αφιέρωση

Ζωγραφίζουμε κάτι που θα θέλαμε να αφιερώσουμε σε ένα συμμαθητή μας για να τον βοηθήσουμε να νιώσει καλύτερα.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

1η τεχνική : Βρίσκουν το δικό τους σύνθημα(π.χ. «όχι στη βία ναι στη φιλία» και κάνουν τις δικές τους ζωγραφιές.

2η τεχνική: Εκθέτουμε τις ζωγραφιές και ολοκληρώνουμε με αισιόδοξα μηνύματα.