Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας εργασία

24 υδρονομείς θα προσλάβει ο Δήμος Αλεξάνδρειας

toev3Στην πρόσληψη 24 υδρονομέων άρδευσης θα προχωρήσει ο Δήμος Αλεξάνδρειας για την κάλυψη των αναγκών του για την αρδευτική περίοδο του έτους 2015 – που ξεκινά την 1η Απριλίου και λήγει την 30η Σεπτεμβρίου.

Οι θέσεις των υδρονομέων κατανέμονται στις Δημοτικές Ενότητες ως εξής:

-για την Δημοτική Ενότητα Αλεξάνδρειας 3 άτομα

-για την Δημοτική Ενότητα Πλατέος 3 άτομα

-για την Δημοτική Ενότητα Μελίκης 15 άτομα

-για την Δημοτική Ενότητα Αντιγονιδών 3 άτομα

Πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων παρέχονται από το Γραφείο Προσωπικού, στα τηλέφωνα 23333-50.122 κ. Κιρτικίδου Ευθυμία και 23333-50.124 κ. Κουκουλή Κυριακή και στη Δ/νση : Εθ. Αντίστασης 42, Τ.Κ. 59300 Αλεξάνδρεια Ημαθίας, καθώς επίσης και από τα κατά τόπους ΚΕΠ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.