Κατηγορίες
ανακοινώσεις Περιφεριακή Ενότητα Ημαθίας

Π.Ε. Ημαθίας: έως 31/3 οι αιτήσεις για απόκτηση ή μετατροπή άδειας Ε.Δ.Χ οχήματος

uff_stampΑπό το Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε Ημαθίας εκδόθηκε το ακόλουθο δελτίο τύπου αναφορικά με την απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπής υφιστάμενης σε άλλου τύπου και τις χρονικές προθεσμίες κατάθεσης των αιτήσεων.

Συγκεκριμένα, στο προαναφερόμενο δελτίο αναφέρονται τα εξής:


“Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ82/Ά/10-04-2012) «Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Μεταφορών & Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και την αριθμ. 284/30-08-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, καλείται κάθε ενδιαφερόμενος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπής υφιστάμενης σε άλλου τύπου να υποβάλει σχετική αίτηση μέχρι την Τρίτη 31 Μαρτίου 2015.

Με την αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της Π.Ε. Ημαθίας, για τις οποίες ζητείται άδεια, το είδος άδειας (ή αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα.

Την πλήρη πρόσκληση μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Ημαθίας http://www.pkm.gov.gr .

Οι αιτήσεις, παρέχονται και θα πρέπει να κατατεθούν, στα γραφεία της Δ.Μ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας στην διεύθυνση Βενιζέλου 87 2ος όροφος Βέροια, καθημερινά από 8:00 – 14:30.