Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας

Πρόχειρος Διαγωνισμός στη ΔΕΥΑΑ Αλεξάνδρειας

deyaaalΠρόχειρος δημόσιος διαγωνισμός (με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή) με σκοπό την προμήθεια αδρανών υλικών, ψυχρού και θερμού ασφαλτομίγματος και έτοιμου σκυροδέματος για την κάλυψη των αναγκών της ΔΕΥΑΑΑλ για έτος 2015 θα διεξαχθεί στην Αλεξάνδρεια, στα γραφεία της Επιχείρησης (Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, άνωθεν ΚΑΠΗ) την Παρασκευή 6 Μαρτίου, στις 10:00 π.μ.

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός την Παρασκευή, τότε αυτός θα γίνει την Τρίτη 10 Μαρτίου στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη διακήρυξης δωρεάν από την ιστοσελίδα της επιχείρησης (www.deyaal.gr) και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς από την επιχείρηση ή καταβάλλοντας το ποσό των 10€ ανά τεύχος από τα γραφεία της ΔΕΥΑ ΑΛ , τηλ.:2333027965, fax:2333027796, e-mail: deyaal@otenet.gr, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ταμείου από 8:00-13:00