Κατηγορίες
αγροτικά βιομηχανία

Κεφαλαιακή ένεση στην ΕΒΖ – με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου – ύψους 30 εκατ. ευρώ

EVZ_PLATIP9100087002Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως – δείτε ΕΔΩ το φύλλο αρ. 35 που φέρει σημερινή ημερομηνία – δίνονται στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης 30 εκατ. ευρώ από τα μη διανεμειθέντα διαθέσιμα της υπό ειδική εκκαθάριση Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος «έναντι μελλοντικής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου αυτής προς κάλυψη της αναγκαίας κεφαλαιακής ενίσχυσής της».