Κατηγορίες
στήλες

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 9, 2015)

libri3Κλέος (το) {κλέ-ους | -η | -ών}

αρχαιοπρ. Η τιμητική φήμη (κάποιου), η δόξα που προέρχεται από ηρωϊκά κατορθώματα: τους ενέπνευσε το ~ των προγόνων τους.

ΣΥΝ. εύκλεια, αίγλη, όνομα / ΑΝΤ. ασημότητα αφάνεια

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 901