Κατηγορίες
στήλες

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 10, 2015)

libri3Ταρτουφισμός (ο)

(1820) η υποκριτική ευσέβεια , η προσποιητή εντιμότητα, το να ηθικολογεί κανείς, προκειμένου να αποκρύψει τα δικά του ελαττώματα, τις πραγματικές του προθέσεις

ΣΥΝ. Ιησουιτισμός, φαρισαϊσμός

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 1742