Κατηγορίες
Γεωργία - κτηνοτροφία - αγροτικά θέματα

Ανακοινώθηκαν από τον ΕΛΓΑ τα πορίσματα εκτίμησης ζημιών από το χαλάζι της 22/07/2014

xal3Ο Δήμος Αλεξάνδρειας έκανε γνωστό πως ελήφθησαν από τον ΕΛΓΑ οι πίνακες με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από το ΧΑΛΑΖΙ της 22ης Ιουλίου 2014 στις καλλιέργειες παραγωγών της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας.

Οι πίνακες αυτοί περιέχουν μόνο τα αποτελέσματα των επιτόπιων πραγματογνωμοσυνών που διενήργησαν οι γεωπόνοι-εκτιμητές του ΕΛΓΑ στα αγροτεμάχια και δεν δημιουργεί δέσμευση στον Οργανισμό για καταβολή αποζημίωσης.

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και σε περίπτωση διαφωνίας, μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα σε προθεσμία δέκα ημερολογιακών ημερών από τις 12 Μαρτίου, προσκομίζοντας ταυτόχρονα αντίγραφο της δήλωσης καλλιέργειας/εκτροφής που υπέβαλλε.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους τοπικούς ανταποκριτές ΕΛΓΑ.