Κατηγορίες
δήμαρχος Αλεξάνδρειας οικονομική επιτροπή

Την Τρίτη 17/2 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας

dimarxeio alex1Την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, στις 13:00, είναι προγραμματισμένη η επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Στην ημερήσια διάταξη έχουν εγγραφεί προς συζήτηση τα εξής 11 θέματα:
1. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού 2ου σταδίου για την “ Προμήθεια εξοπλισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση του 2ου Γυμνασίου – 2ου Λυκείου Δήμου Αλεξάνδρειας ”.

2. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης (αφορά υπόθεση Χαλιαμάντα Σωτήριου).

3. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου (αφορά υπόθεση της υπαλλήλου του Δήμου κ. Ραφαηλίδου Ευαγγελία).

4. Λήψη απόφασης για τη διάθεση της πίστωσης για “Μίσθωση μηχανήματος (καλαθοφόρου οχήματος)”.

5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών – τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης – των όρων διαγωνισμού και τη διάθεση πιστώσεων για τη προμήθεια ειδών ηλεκτροφωτισμού (Επιχ. ΚΑΠ για έργα και επενδύσεις), εορταστικού διακόσμου (Επιχ. ΚΑΠ για έργα και επενδύσεις) και φωτιστικών σωμάτων/ ΚΑΠ επενδ. δαπ για το έτος 2015

6. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την “ Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (Ηλεκτρονικών συστημάτων καταγραφής χρόνου παρουσίας) για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξάνδρειας”.

7. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την “ Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας ”.

8. Λήψη απόφασης για την διάθεση της πίστωσης για την συντήρηση αντλιοστασίων ΔΕ Μελίκης.

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Νησίου Δήμου Αλεξάνδρειας.

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Λουτρού Δήμου Αλεξάνδρειας.

11. Περί ανάθεσης “Γεωτεχνικής μελέτης ΣΜΑ Αλεξάνδρειας” στο πλαίσιο του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ».