Κατηγορίες
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Την Παρασκευή 6/2 θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κ. Μακεδονίας

pkm2Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015 , στις 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Εκλογή μελών των επιτροπών του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010.
α) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
β) Επιτροπή Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας.
Εισηγητής: Αντώνιος Δ. Γυφτόπουλος, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

Θέμα 2ο: Επικύρωση πρακτικών των 18η/13-11-2014, 19η/14-11-2014, 20η/24-11-2014, 21η/8-12-2014, 22η/15-12-2014, 23η/22-12-2014 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.
Εισηγητής: Αντώνιος Δ. Γυφτόπουλος, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

Θέμα 3ο: Έγκριση των θεωρημένων προγραμμάτων έργων και εργασιών δημόσιας και μη δημόσιας δασοπονίας έτους 2015.
Εισηγητής: Ιωάννης Ταχματζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας.

Θέμα 4ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών & λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας (σχετ. αριθμ. πρωτ. 11238(126)/23-01-2015 έγγραφο).
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 5ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών & λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας (σχετ. αριθμ. πρωτ. 516558(6305)/22-01-2015 έγγραφο).
Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

Θέμα 6ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών & λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής α) σχετ. αριθμ. πρωτ. 500443(5847)/11-12-2014 έγγραφο, β) σχετ. αριθμ. πρωτ. 499569(5839)/10-12-2014 έγγραφο, γ) σχετ. αριθμ. πρωτ. 490476(5760)/10-12-2014 έγγραφο, δ) σχετ. αριθμ. πρωτ. 515146(5987)/18-12-2014 έγγραφο.
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 7ο: Έκδοση απόφασης περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας για το έργο:
«Εργασίες αποκατάστασης και συμπλήρωση της σήμανσης της υπ. αριθμ. (5) Επαρχιακής οδού, Τμήμα Μετόχι – Βεργίνα – Μελίκη» στην Π.Ε. Ημαθίας.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 8ο: Έκδοση απόφασης περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας στην 4η Εθνική Οδό Βέροιας – Κοζάνης στην Π.Ε. Ημαθίας.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας..

Θέμα 9ο: Έκδοση απόφασης περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας για το έργο:
«Σήμανση-Προστατευτικά στηθαία- Κιγκλιδώματα επαρχιακού δικτύου Π.Ε Ημαθίας».
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 10ο: Έκδοση απόφασης περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας για το έργο:
«Συντήρηση οδικού δικτύου (έτους 2012) / Απολογιστικά δια αναδόχου» στην Π.Ε. Ημαθίας.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 11ο: Ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Πιερίας στις Γνωμοδοτικές Επιτροπές Λ/Τ Σκάλας Κατερίνης και Λ/Τ Σκάλας Πλαταμώνα για θέματα:
Α) Π.Δ. 23/2000 «Καθορισμός περιπτώσεων υποχρεωτικής προσλήψεως ναυαγοσώστη, σε οργανωμένες ή μη παραλίες, για την προστασία των λουομένων στο θαλάσσιο χώρο (ΦΕΚ 18Α/2000).
Β) άρθρο 35 Γενικό Κανονισμό Λιμένα αρ. 20 «Ταχύπλοα σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής» (ΦΕΚ 444Β/1999).
Γ) Ν. 2881/2001 «Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16Α/2001) και της Α.Π. 2123/36/2001/19-10-2001 απόφασης ΥΕΝ (ΦΕΚ 1438Β/2001).
Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

Θέμα 12ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και του Δήμου Κασσάνδρας για την υλοποίηση του έργου : Επισκευή Κοινοτικού καταστήματος Καλάνδρας.
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 13ο: Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Υδροληψία κεντρικής αποχετευτικής διώρυγας (Κ.Α.Δ.) Αρτζάν – Αματόβου από ποταμό Αξιό Ν. Κιλκίς», στην περιοχή του Δήμου Παιονίας της Π.Ε. Κιλκίς, με φορέα του έργου το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Διεύθυνση Μελετών και Κατασκευών.
Εισηγητής: Περικλής Κολότσιος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.

Θέμα 14ο: Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου αργίλου, το οποίο βρίσκεται σε ιδιωτική έκταση εμβαδού 9.780,00 τ.μ. στη θέση «Κόπανος», στην περιοχή Γαλλικού της Δ.Ε. Γαλλικού του Δήμου Κιλκίς, της Π.Ε. Κιλκίς, με φορέα του έργου την «Κεραμουργεία Βορείου Ελλάδος Α.Ε.».
Εισηγητής: Περικλής Κολότσιος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.

Θέμα 15ο: Γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της κατασκευής και λειτουργίας σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ A.E.E.T.» με την κωδική ονομασία «ΠΟΡΟΪΑ ΣΕΡΡΩΝ» και κωδικό αριθμό «1105838» που πρόκειται να κατασκευαστεί στη θέση «Αγρόκτημα Πορόϊα –Αγροτεμάχιο 838» του Δήμου Σιντικής της Π.Ε Σερρών.
Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 16ο: Γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση που αφορά την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων από την εταιρεία «ΑΦΟΙ Ουργαντζίδη Ε.Π.Ε.» σε έκταση εμβαδού 27823m2 στη θέση «Επίμηκες» του Τ.Δ. Ελαιώνα του Δήμου Σερρών της Π.Ε. Σερρών.
Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.