Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας

Την Παρασκευή θα συνεδριάσει η Επιτροπή α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας

dimarxeio alex1Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, στις 12 το μεσημέρι, θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας με 4 θέματα προς συζήτηση εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη.
Συγκεκριμένα:
1. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του 3ου-7ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας.
2. Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 3ου-7ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας.
3. Απευθείας ανάθεση μίσθωσης ή μη του κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Λιανοβεργίου- Αράχου.
4. Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Λειτουργίας του κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Λιανοβεργίου- Αράχου.