Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας οικονομική επιτροπή

Συνεδριάζει στις 24/2 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας

dimarxeio alex1Την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, στις 13:00 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας με εγγεγραμμένα 7 προς συζήτηση θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Τα θέματα είναι τα εξής:

1. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την «Συντήρηση εφαρμογών Λογισμικού».
2. Λήψη απόφασης για τον ορισμό πληρεξούσιο δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης (υπόθεση Σεβαστής Πάνου).
3. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την “Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (έξυπνης συσκευής αυτόματης απάντησης και σταθερών συσκευών τηλεφωνίας) για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξάνδρειας”.


4. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης κατασκευής του έργου, ψήφιση (διάθεση) της σχετικής πίστωσης και απ’ ευθείας ανάθεση κατασκευής του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ” (Α.Μ.2/2015).
5. Λήψη απόφασης για τον ορισμό πληρεξούσιο δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης (υπόθεση Χρυσομάλλου Αγγελικής).
6. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία: “Παροχή υπηρεσιών για την υπαγωγή αυθαίρετων δημοτικών και σχολικών κτιρίων στις ρυθμίσεις του Ν. 4178/2013”
7. Σύνταξη 5ου σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.