Κατηγορίες
Αλεξάνδρεια

Πολιτικός γάμος: καθορίστηκε η ημέρα τέλεσής του στην Αλεξάνδρεια

politikos gamosΜε απόφαση του δημάρχου Αλεξάνδρειας Παν. Γκυρίνη καθορίστηκε ως ημέρα τέλεσης πολιτικών γάμων στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας η Τρίτη κάθε εβδομάδας (μέχρι 2 γάμοι) και ως χώρος τέλεσης τους η αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις η τέλεση μπορεί να γίνει άλλη ημέρα μετά από σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου.