Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας

Ποιο είναι το νέο τιμολόγιο της ΔΕΥΑΑ Αλεξάνδρειας (αναλυτικά)

OLYMPUS DIGITAL CAMERAΈνα σημαντικό θέμα, αυτό της αναμόρφωσης του τιμολογίου της ΔΕΥΑΑ Αλεξάνδρειας ψηφίστηκε (κατά πλειοψηφία-καταψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος Χρήστος Αλευράς) κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Συγκεκριμένα, συζητήθηκε η αναμόρφωση του τιμολογίου της επιχείρησης κρατώντας σταθερή την τελική τιμή, καταργώντας το ειδικό τέλος 80% και επιμερίζοντας το ποσό αυτό στο τέλος ύδρευσης και αποχέτευσης. Η συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος “έφερε” και σε άλλα θέματα – όπως την οικονομική  κατάσταση της ΔΕΥΑΑΑλ. Όμως τα θέματα αυτά, όπως προτάθηκε από τον δημοτικό σύμβουλο Δ. Βασιλόπουλο, θα πρέπει να συζητηθούν αναλυτικά σε μια ειδική για το θέμα συνεδρίαση (αφού ακούστηκαν πολλά ενώ υπήρξε και διαμάχη Μπασδεκόπουλου-Τζίλα για τα προηγούμενα έτη).

Όσον αφορά τις τιμές, πλέον θα ισχύουν τα εξής:

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ  ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Α) Για ακίνητα, καταστήματα και κατοικίες στα οποία υπάρχουν και λειτουργούν υδρόμετρα και είναι συνδεδεμένα με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης:

– 1η κλίμακα κατανάλωσης από 0 έως 10 κυβικά μέτρα, η χρέωση θα είναι πάγιο κατανάλωσης ύδρευσης – αποχέτευσης 28,00 €/δίμηνο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
– 2η κλίμακα κατανάλωσης από 11 έως 25 κυβικά μέτρα,
Αξία νερού 0,220 €/κυβικό μέτρο πλέον ΦΠΑ 13%
Αξία αποχέτευσης 0,176 €/κυβικό μέτρο πλέον ΦΠΑ 13%
– 3η κλίμακα κλίμακα κατανάλωσης από 26 κυβικά μέτρα έως απεριόριστη κατανάλωση
Αξία νερού 0,800 €/κυβικό μέτρο πλέον ΦΠΑ 13%
Αξία αποχέτευσης 0,640 €/ κυβικό μέτρο πλέον ΦΠΑ 13%

Β) Για ακίνητα, καταστήματα και κατοικίες στα οποία δεν υπάρχουν υδρόμετρα και είναι ασύνδετα με τα δίκτυα ύδρευσης και συνδεδεμένα με το δίκτυο αποχέτευσης:
– Το πάγιο κατανάλωσης ύδρευσης και αποχέτευσης παραμένει ως έχει 34,85 € / δίμηνο συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΟΝΟ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Γ) Για ακίνητα, καταστήματα κατοικίες και οικόπεδα στα οποία υπάρχουν και λειτουργούν υδρόμετρα:
– Χρεώνεται πάγιο μηδενικής κατανάλωσης 10,00€ /δίμηνο συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (13%)
– 1η κλίμακα κατανάλωσης από 1 έως 50 κυβικά μέτρα
Αξία νερού 0,18€ / κυβικό μέτρο πλέον ΦΠΑ 13% και παγίου
– 2η κλίμακα κατανάλωσης από 51 έως 75 κυβικά μέτρα
Αξία νερού 0,54€ / κυβικό μέτρο πλέον ΦΠΑ 13% και παγίου
– 3η κλίμακα κατανάλωσης από 76 έως 100 κυβικά μέτρα
Αξία νερού 0,72€ / κυβικό μέτρο πλέον ΦΠΑ 13% και παγίου
– 4η κλίμακα κατανάλωσης από 101 κυβικά μέτρα έως απεριόριστη κατανάλωση
Αξία νερού 0,90€ / κυβικό μέτρο πλέον ΦΠΑ 13% και παγίου

ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Για όλες τις ειδικές κατηγορίες (τιμολόγιο ΑΜΕΑ, τιμολόγιο πολυτέκνων, κλπ) ισχύουν οι προγενέστερες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προσαρμοσμένες στις νέες κλίμακες και νέες χρεώσεις που ενσωματώνοντας το ειδικό τέλος δεν μεταβάλλεται το τιμολόγιό τους.
Για τις Δημόσιες Υπηρεσίες και Κοινωνικούς φορείς του Δημοσίου ενσωματώνεται το ειδικό τέλος και δεν μεταβάλλεται το τιμολόγιό τους αλλά παραμένει ως έχει.
Τα τιμολόγια των δημοσίων παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, δημοτικών σχολείων, γυμνασίων, λυκείων κλπ, ενσωματώνοντας την αξία του ειδικού τέλους δεν αλλάζουν, παραμένουν ως έχουν, με την χρέωση μόνο του παγίου ανεξαρτήτου κατανάλωσης.