Κατηγορίες
αυτοκίνητο

Κυκλοφοριακές αλλαγές λόγω εργασιών στον Κόμβο Κλειδίου

komvos kleidi 3Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δείχνουν στο εξής οι οδηγοί (και μέχρι τις 03-04-2015) στον κόμβο του Κλειδίου, αφού λόγω εργασιών επισκευής/αναβάθμισης του φωτισμού, αποκατάστασης των παλαιών στηθαίων της γέφυρας καθώς και ανανέωσης – διαμόρφωσης των δένδρων – θάμνων του κόμβου θα γίνεται κατά περίπτωση αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, σε όλους τους κλάδους κυκλοφορίας (από Βέροια προς Αθήνα, από Αθήνα προς Βέροια, από Βέροια προς Θεσ/νίκη και από Θεσ/νίκη προς Βέροια).

Οι εργασίες, που θα ολοκληρωθούν στις 3 Απριλίου 2015, θα εκτελούνται ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ από την ανατολή του ηλίου (οπότε θα τοποθετείται η σήμανση) έως τη δύση του ηλίου (οπότε η σήμανση θα απομακρύνεται), εξαιρουμένων των ημερών του Σαββάτου και της Κυριακής,

καθώς επίσης και των ημερών που υφίστανται επικίνδυνες για την ομαλή κυκλοφορία καιρικές συνθήκες, (βροχόπτωση, χιονόπτωση, ομίχλη κλπ.).
Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα διεξάγεται από το ελεύθερο τμήμα της Οδού.