Κατηγορίες
αγροτικά

Αποζημιώσεις ύψους 760.000 ευρώ θα καταβάλλει ο ΕΛΓΑ στις 27/2

elgaΤην Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015 θα καταβληθούν από τον ΕΛ.Γ.Α. Κρατικές Οικονομικές Ενισχύσεις ύψους 760.655,72 Eυρώ σε 699 παραγωγούς της Χώρας (Προγράμματα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων -ΠΣΕΑ).
Η πληρωμή αφορά τα Προγράμματα ΚΟΕ “Ετήσιο 2011” και ειδικότερα ζημίες από προσβολή περονόσπορου στα αμπέλια, “Πυρκαγιές 2011” και “Πυρκαγιές 2012”.