Κατηγορίες
γνώμη - σχόλιο επικαιρότητας

Δημοσκοπήσεις: θα βλέπουμε πολλές, σε καθημερινή βάση

votando2Βασικά “κλειδιά” σε μια δημοσκόπηση: ποιος τη ζήτησε και ποιος την έκανε, αν έγινε με κάλπη ή όχι, το δείγμα και τα χαρακτηριστικά του αλλά και η γεωγραφική της κάλυψη.

Θα πήξει το μάτι μας στις δημοσκοπήσεις μέχρι τις εκλογές. Και είναι πλέον τόσες πολλές οι εταιρίες (είτε παλιές, είτε ιδρυθείσες εσχάτως), που σίγουρα θα βλέπουμε μια-δυο κάθε μέρα σε εφημερίδες, τηλεοπτικά κανάλια και sites.
Εμείς, οι αναγνώστες-αποδέκτες όμως θα πρέπει να είμαστε και ολίγον υποψιασμένοι με αυτές, αφού είναι πολλά τα στοιχεία που θα πρέπει να πληρούν ώστε να πούμε πως έχουν διεξαχθεί σωστά, τόσο με βάση αυτά που ορίζονται από το νόμο όσο και από την επιστήμη της στατιστικής.
Αν κρίνουμε δε από τις – υποτίθεται σοβαρές – δημοσκοπήσεις που δημοσιοποιήθηκαν στην περιοχή κατά την προεκλογική περίοδο των δημοτικών εκλογών, τότε βοήθειά μας!! Να μην ξεχνάμε και όσα συνέβησαν το Μάιο του 2014 (που έφτασαν μέχρι και σε έντυπα της Σαλονίκης) και ήταν για γέλια – η απόδειξη ήρθε μόλις 2 βδομάδες αργότερα.


Θυμηθείτε ότι στη δημοσκόπηση πρέπει να γίνεται μνεία εάν αυτή διενεργήθηκε με τη χρήση κάλπης ή όχι. Δημοσκοπήσεις οι οποίες διερευνούν την πρόθεση ψήφου με πανελλαδική αντιπροσώπευση, πρέπει να έχουν συνολικό δείγμα ίσο ή μεγαλύτερο των χιλίων (1.000) ατόμων. Υποαναλύσεις σε βάσεις κάτω των εκατό (100) ατόμων θεωρούνται ενδεικτικές. Απαγορεύεται η υποανάλυση βάσεων κάτω των εξήντα (60) ατόμων.

Η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των δημοσκοπήσεων πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την επωνυμία του διενεργήσαντος τη δημοσκόπηση,
β) την επωνυμία ή το όνομα του εντολέα της δημοσκόπησης (όχι κάτι αόριστο, αλλά συγκεκριμένα πράγματα δηλαδή)
γ) το σκοπό της δημοσκόπησης,
δ) τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δείγματος,
ε) το μέγεθος του δείγματος και τη γεωγραφική του κάλυψη,
στ) το χρονικό διάστημα και το έτος συλλογής των στοιχείων,
ζ) τη μέθοδο δειγματοληψίας,
η) τη μέθοδο συλλογής των στοιχείων,
θ) το τυπικό στατιστικό σφάλμα σε σχέση με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης,
ι) τις ελάχιστες βάσεις του δείγματος σε σχέση με τον αριθμό των ερωτώμενων,
ια) τις παραμέτρους της στατιστικής στάθμισης του δείγματος,
ιβ) την πλήρη διατύπωση των ερωτήσεων που δημοσιοποιούνται και
ιγ) το συμπέρασμα, δηλαδή τη θέση του φορέα ή της επιχείρησης δημοσκόπησης επί των αποτελεσμάτων της.