Κατηγορίες
Οικονομία

Υπεγράφη η ΚΥΑ για τη ρύθμιση των μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων

euromoneyΥπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη ρύθμιση των μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων, με βάση τον νόμο 4307/2014 που ψηφίστηκε από τη Βουλή στα τέλη της περασμένης χρονιάς.
Συγκεκριμένα, υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που ορίζει το περιεχόμενο και την ειδικότερη μορφή της αίτησης, των βεβαιώσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη ρύθμιση οφειλών των υπερχρεωμένων επιχειρηματιών.

Η ΚΥΑ καθορίζει τη μορφή και το περιεχόμενο της αίτησης για ρύθμιση των υποχρεώσεων προς τους χρηματοδοτικούς φορείς που θα πρέπει να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και των βεβαιώσεων που συνυποβάλλονται αναφορικά με την αξία των περιουσιακών τους στοιχείων.
Ρυθμίζει επίσης τη διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ χρηματοδοτικών φορέων, Φορολογικής Διοίκησης και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), καθορίζει δηλαδή και τον τύπο της βεβαίωσης που θα υποβάλουν προς τη Φορολογική Διοίκηση και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης οι οφειλέτες που θα υπαχθούν στη ρύθμιση, προκειμένου να εξασφαλίσουν την πρόσθετη διαγραφή προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής ύψους 20% που προβλέπει ο νόμος.