Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Στις 2 Φεβρουαρίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

ds20141216Συνεδριάζει (τακτική συνεδρίαση) το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2015, στις 19:00, στη δεύτερη συνεδρίασή του για το 2015.

Στην ημερήσια διάταξη έχουν εγγραφεί 54 θέματα, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν τα θέματα που αφορούν τη διαδικασία για την εκλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, την έγκριση του Προϋπολογισμού της ΚΕΔΑ για το 2015 καθώς και η απόφαση ή μη για την παραχώρηση δύο λυόμενων κατοικιών που ανήκουν στο Δήμο σε άστεγους συμπολίτες μας.

Αναλυτικά, τα θέματα είναι τα εξής:

1. Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (άρθρο 77 ν.3852/2010)

2. Έγκριση ή μη του Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2015 (σχετική η υπ’ αριθμ. 1/2015 απόφαση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας)

3. 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015

4. Ληψη απόφασης για την 2η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2015

5. 3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 – τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2014 – Τρόπος εκτέλεσης έργων

6. 4η Tροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015-Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015

7. Υποβολή έκθεσης εσόδων-εξόδων δ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2014 (σχετική η αριθμ. 08/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)

8. Αποδοχή και απόδοση ποσού σε σχολικές επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών (Α’ κατανομή 2015)

9. Απόδοση ποσού στις σχολικές επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη εκτάκτων δαπανών

10. Ανατροπή υπολοίπων πιστώσεων αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων οικ. έτους 2014

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών της έκτακτης μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών των έκτακτων μετακινήσεων του Αντιδημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών των έκτακτων μετακινήσεων του Αντιδημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση των μετακινήσεων του Δημάρχου και των Δημοτικών Συμβούλων στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους

15. Λήψη απόφασης για την διοργάνωση της κοπής της πίτας για όλους τους υπαλλήλους του Δήμου καθώς και διάθεση της πίστωσης από τον Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015

16. Εγγραφή του Δήμου, ως συνδρομητή σε εφημερίδες και περιοδικά, για το έτος 2015

17. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του τιμολογίου με την ενσωμάτωση του ειδικού τέλους 80% επί της αξίας του καταναλισκόμενου ύδατος (άρθρο 11 του Ν.1069/80)

(Σχετική η αριθ. 135/2014 απόφαση της ΔΕΥΑ Δήμου Αλεξάνδρειας)

18. Λήψη απόφασης για την αγορά ή μη ενός επιβατικού αυτοκινήτου απο το ελεύθερο εμπόριο και προώθηση της απόφασης στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης προκειμένου να λάβει την απαιτούμενη έγκριση

19. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή του μισθώματος του αριθ. 21 & 22 (ενιαίο κατάστημα) καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας

20. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης των έργων που προβλέπονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα οικ. έτους 2015

21. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (VACUUM) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΠΛΑΤΕΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ”

22. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ” Α.Μ. 81/2014

23. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ “ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΕΟΣ) (Α.Μ. 200/2010 ΤΥΔΚ)

24. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας για το έργο “ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. Π. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ” (Α.Μ. 95/2014)

25. Λήψη ή μη απόφασης για την παράταση προθεσμίας για το έργο “Χαλικόστρωση Αγροτικού Δρόμου Δήμου Αλεξάνδρειας” Α.Μ. 28/2013

26. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “ ΑΣΦΑΛΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΓΗΠΕΔΟ ΚΥΔΩΝΕΑΣ Τ.Κ. ΠΡΑΣΙΝΑΔΑΣ” του Δήμου Αλεξάνδρειας (Α.Μ. 25/14)

27. Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στον Οικισμό Καβασίλων

28. Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στον Οικισμό Καβασίλων

29. Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στον Οικισμό Π.Σκυλιτσίου

30. Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στον Οικισμό Π.Σκυλιτσίου

31. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ”

32. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο “Κατασκευή πεζοδρομίων και πλακοστρώσεις στην Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου” (ΑΜ 44/2014)

33. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ (Χ1) ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ”

34. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ (Χ1) ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ”

35. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών μέχρι ποσού 2.934,70 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ, για το έτος 2015 (παρ.14 – άρθρου 64 Π.Δ. 28/80)

36. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μέλους – δημοτικού συμβούλου και του αναπληρωτή του, της Επιτροπής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών & Υπηρεσιών, άνω των 2.934,70 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ, για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80

37. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών τροφίμων, για το έτος 2015 (άρθρο 28 ΕΚΠΟΤΑ)

38. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών, για το έτος 2015 (άρθρο 28 ΕΚΠΟΤΑ)(Πρακτικό κλήρωσης αριθμ. 48500/2014)

39. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών, για το έτος 2015 (άρθρο 28 ΕΚΠΟΤΑ)(Πρακτικό κλήρωσης αριθμ. 48505/2014)

40. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών, για το έτος 2015 (άρθρο 28 ΕΚΠΟΤΑ)(Πρακτικό κλήρωσης αριθμ. 48511/2014)

41. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών, για το έτος 2015 (άρθρο 28 ΕΚΠΟΤΑ) (Πρακτικό κλήρωσης αριθμ. 48515/2014)

42. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για τη μίσθωση μηχανημάτων για το έτος 2015 (άρθρο 28 ΕΚΠΟΤΑ)

43. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για την προμήθεια παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας για υπαλλήλους) για το έτος 2015 (άρθρο 46 ΕΚΠΟΤΑ)

44. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης ακινήτων που μισθώνονται από το Δήμο και ανήκουν σε τρίτους (270/81) για το έτος 2015

45. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για τη μίσθωση από το Δήμο ή τις κοινότητες, πραγμάτων ανήκοντα εις τρίτους για το έτος 2015

46. Λήψη απόφασης για την διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων “Μελικιώτικο Καρναβάλι 2015” στην Δημοτική Κοινότητα Μελίκης

47. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Λιανοβεργίου

48. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση έκτασης 4,00 στρεμμάτων που βρίσκεται στην Τ.Κ. Λιανοβεργίου στο Αθλητικό Σωματείο “ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ”

49. Χορήγηση ή μη άδειας παραγωγού πωλητή λαικών αγορών στον Γκέκα Παντελή του Νικολάου

50. Χορήγηση ή μη άδειας παραγωγού πωλητή λαικών αγορών στην Πενοπούλου Ελένη του Γεωργίου

51. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα εντός του κατ/τος (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ) του Γκακούδη Γεωργίου του Ιωάννη, επί της οδού Εθν. Αντίστασης 38 στην Αλεξάνδρεια

52. Περι συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) Δήμου Αλεξάνδρειας

53. Έγκριση διάθεσης δύο λυόμενων κατοικιών που ανήκουν στο Δήμο Αλεξάνδρειας και βρίσκονται στο Κεφαλοχώρι της Δημοτικής Ενότητας Αντιγονιδών σε άστεγους δημότες για στεγαστική αποκατάσταση

54. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη τοποθέτησης πέντε (5) πληροφοριακών πινακίδων της εταιρίας «ΣΠΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ ΙΚΤΕΟ HELLAS EE». (σχετική η αριθ. 75/2014 απόφαση της Ε.Π.Ζ. Δήμου Αλεξάνδρειας)