Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Στις 16 Ιανουαρίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

ds20141216Την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου θα συνεδριάσει (τακτική συνεδρίαση) το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας. Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 8 το βράδυ και στην ημερήσια διάταξη έχουν εγγραφεί προς συζήτηση τα εξής 14 θέματα:

1. Λήψη απόφασης για προμήθεια ή μη ειδών διατροφής για τους δικαστικούς υπαλλήλους και τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών για τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 και τυχόν προκήρυξης νέων εκλογών-Διάθεση σχετικής πίστωσης

2. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών που αφορούν δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών εορτών, για την υλοποίηση των δράσεων της ομάδας εθελοντισμού καθώς και διαφόρων εκδηλώσεων και ημερίδων του Δήμου για το έτος 2015 (άρθρο 28 ΕΚΠΟΤΑ) (Πρακτικό Κλήρωσης αριθ. 48517/2014)

3. Λήψη απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών τροφίμων για το Δήμο και τα νομικά πρόσωπα αυτού για το 2015

4. Μείωση μισθώματος του σχολικού κυλικείου Γυμνασίου Καβασίλων

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επέμβασεις σε τμήμα στέγης του δημοτικού καταστήματος της Δ.Κ. Πλατέος» Α.Μ. 29/2012

6. Λήψη απόφασης για τη λύση μίσθωσης ή μη δημοτικού καταστήματος αναψυκτηρίου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Τρικάλων του Δήμου Αλεξάνδρειας

7. Λήψη απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Κλειδίου

8. Λήψη απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Πλατάνου

9. Χορήγηση ή μη άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Τσουμάνη Ιωάννη του Νικολάου

10. Χορήγηση ή μη άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Κασνακίδη Απόστολο του Παναγιώτη

11. Αντικατάσταση του κ. Καραγκιοζόπουλου Γεωργίου του Νικολάου από τη θέση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας»

12. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών επιτροπής Ν. 3463/06 άρθρο 186 παρ. 5 «Εκποίηση ακινήτων» έτους 2015

13. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό κ.λ.π. μεταξύ Δήμου και φορολογουμένων έτους 2015

14. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσών από τον χρηματικό κατάλογο άρδευσης 2014 της Τ.Κ. Πλατάνου