Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας εργασία

Μια θέση εργασίας (προσωπικό καθαριότητας) στο Λύκειο Μελίκης – αιτήσεις από 19 έως 27/01/2015

kouvaskatahrismouΗ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας, με την υπ’ αριθμό 1/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκηρύσσει μία (1) θέση καθαρίστριας, με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το σχολικό έτος 2014-2015, στο Λύκειο Μελίκης.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ως απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής (στο Λύκειο Μελίκης) τα εξής:
– Αίτηση,
που θα αναφέρει ότι ο ενδιαφερόμενος, υποβάλει μοναδική αίτηση στο σχολείο και δεν υπέβαλλε αίτηση σε κάποιο άλλο Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας, με:

1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
2. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας έτους 2014.
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας και καλής εκτέλεσης καθηκόντων από τον Διευθυντή του Σχολείου (εφόσον υπάρχει)
5. ΑΜΚΑ (Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης)
6. Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ (Φωτοαντίγραφο)

Τα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται παραπάνω, θα κατατίθενται στον Διευθυντή του Σχολείου από Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015 έως και την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, 1ος όροφος, Γραφείο Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (αρμόδια υπάλληλος κ. Μάνου Μυρσίνη, τηλ. 2333350114).