Κατηγορίες
ανακοινώσεις

Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ – παράρτημα Κεντρ. Μακεδονίας: ενημέρωση για σειρά εργασιακών & ασφαλιστικών θεμάτων

inegseeΤο ΙΝΕ-ΓΣΕΕ στο πλαίσιο του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013” υλοποιεί το έργο “Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών πληροφόρησης, συμβουλευτικής, υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων” με στόχο την ενημέρωση, πληροφόρηση και παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής στους εργαζόμενους, σε θέματα που αφορούν τους τομείς της Κοινωνικής Ασφάλισης, των Εργασιακών Σχέσεων και της Απασχόλησης.

Σκοπός του Δικτύου είναι η δωρεάν παροχή αφενός έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης και αφετέρου διαμεσολάβησης και υποστήριξης σε εργαζόμενους .
Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα παρέχονται αφορούν τρεις κύριες κατηγορίες:

  • Πληροφόρηση για ασφαλιστικά/ συνταξιοδοτικά θέματα
  • Πληροφόρηση για εργασιακά θέματα για την εφαρμογή της Εργατικής Νομοθεσίας.
  • Υποστήριξη/διατήρηση της απασχόλησης εργαζομένων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις υπό αναδιάρθρωση ή προς παύση λειτουργίας, υποστήριξη εργαζομένων με επισφαλή εργασία ή υπό εφεδρεία, ενημέρωση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματική συμβουλευτική.

Στο Περιφερειακό Παράρτημα ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Κ. Μακεδονίας, που εδρεύει στη Βέροια, πραγματοποιείται διαπροσωπική εξατομικευμένη επικοινωνία πληροφόρησης (ή τηλεφωνική ή ηλεκτρονική για απομακρυσμένες περιοχές), όπου ο ενδιαφερόμενος θα έχει τη δυνατότητα διατύπωσης των σχετικών ερωτημάτων του σε συγκεκριμένες φόρμες και τα οποία στη συνέχεια θα επεξεργάζονται από εξειδικευμένους νομικούς συμβούλους.
Επιπλέον, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα σας αποστέλλονται υπό μορφή δελτίου πληροφόρησης, οι σημαντικότερες εξελίξεις στα παραπάνω πεδία, σε τακτική βάση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διατύπωση σχετικών ερωτημάτων στα αναφερόμενα πεδία παρακαλούμε να έρχεστε σε επαφή με το Περιφερειακό ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Κ. Μακεδονίας, Σωτ.Πέτρουλα 5,Τ.Κ. 59100 Βέροια
τηλ. 2331071890, fax 2331024424, email inekmak@otenet.gr
Πρόσωπα επαφής: Σιδηροπούλου Δήμητρα, Μπαρμπαρούση Στέλλα, Φουτσιτζόγλου Κορνηλία
Ώρες λειτουργίας: καθημερινά 08.30- 15.00 και Τετάρτη 08.30- 20.00