Κατηγορίες
στήλες

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 1, 2015)

libri3Συμφερτικός, -ή, -ό [1892]
(λαϊκ) αυτός που συμφέρει, επωφελής ΑΝΤ. Ασύμφορος, επιζήμιος – συμφερτικά (επίρρ).

Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 1691