Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Αποτελέσματα εκλογών – Πλατύ (4 από 4 τμήματα)

urneelnatΓνωστοποιήθηκε το αποτέλεσμα στο 100% των εκλογικών τμημάτων στη Δημοτική Κοινότητα Πλατέος τα οποία είναι σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα των Δικαστικών Αντιπροσώπων. Τα αποτελέσματα μπορείτε να δείτε παρακάτω.
Τα επίσημα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από το Πρωτοδικείο.

.

platy100100_20150125