Κατηγορίες
ανακοινώσεις Περιφεριακή Ενότητα Ημαθίας

Π.Ε. Ημαθίας: αιτήσεις για χρήση της προαιρετικής ένδειξης “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΜΗΝΩΝ” στο βόειο – μοσχαρίσιο κρέας

macelΑπό τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της  Π.Ε. Ημαθίας εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 299433 / 21-5-2009 ΚΥΑ οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται να συμπεριληφθούν για το έτος 2015 στον ειδικό κατάλογο του ΥΠΑΑΤ “Παραγωγοί με δικαίωμα χρήσης στα σφάγιά τους την ένδειξη “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΜΗΝΩΝ” θα πρέπει να υποβάλλουν στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής αίτηση εγγραφής ή ανανέωση εγγραφής μέσα στο μήνα Ιανουάριο 2015 και πριν από τη σφαγή ζώων.

Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας δεν θα γίνει δεκτή καμία αίτηση εγγραφής – ανανέωσης.