Κατηγορίες
αυτοκίνητο Ημαθία

Κλειστό κατά διαστήματα τμήμα της Εγνατίας (μια κατεύθυνση) λόγω έργων αποκατάστασης των πρανών

egnatia_lavoriΑπό την Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας, λόγω εκτάκτων εργασιών αποκατάστασης στην Εγνατία Οδό – στα πρανή τμήματα από Α/Κ Κουλούρας έως Α/Κ Αλεξάνδρειας – αποφασίστηκε ο κατά περίπτωση αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας,

  • από Α/Κ Κουλούρας έως Α/Κ Αλεξάνδρειας, στον κλάδο κυκλοφορίας προς Αλεξάνδρεια, από την Τετάρτη 10-12-2014 έως και την Δευτέρα 22-12-2014 και από ώρα 07:00 έως και 19:00, κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης των αστοχιών στα πρανή τμήματα στις χ/θ263,270 έως 263,550, χ/θ 265,350 έως 265,830, χ/θ 266,990 έως 267,230 και από χ/θ 266,600 έως 266,980.

Μετά το πέρας των εργασιών θα δίνονται σε κυκλοφορία και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας.

Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα διεξάγεται από το ελεύθερο τμήμα της Οδού.