Κατηγορίες
ανακοινώσεις Περιφεριακή Ενότητα Ημαθίας

Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων‏

barbabietola1Δ 2.3 (Β)_Προσθήκη κωδικού παράλληλης δράσης 0221 σε αγροτεμάχια ΑΕΕ 2013 για τα οποία έγινε αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς εξαιρετικών περιπτώσεων, της δράσης 2.3(B) «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων» του Μέτρου 2 1 4 του Προγράμματος Αγρ. Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2007-2013

Καλούνται οι παραγωγοί της δράσης 2.3(Β) «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων» της 1ης Πρόσκλησης , οι οποίοι την καλλιεργητική περίοδο 2013 (2ο έτος εφαρμογής) δεν καλλιέργησαν τεύτλα ή καλλιέργησαν σε έκταση μικρότερη της συμβασιοποιημένης, εντάχθηκαν στο καθεστώς ανωτέρας βίας – εξαιρετικών περιπτώσεων και δεν έχουν προσθέσει κωδικό παράλληλης δράσης 0221 και στα αγροτεμάχια της ΑΕΕ 2013 με άλλη καλλιέργεια, να το πράξουν άμεσα μέσω υποβολής διοικητικής πράξης επί της  ΑΕΕ 2013 στο περιφερειακό γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από ενημέρωση που είχαμε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η  ΑΕΕ 2013 θα ανοίξει για την υποβολή διοικητικών πράξεων (και για προσθήκη του κωδικού 0221) τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Είναι προφανές, ότι παραγωγοί που έχουν ήδη φροντίσει να συμπληρώσουν τον κωδικό 0221 στα αιτούμενα υπαγωγής στο καθεστώς εξαιρετικών περιπτώσεων αγροτεμάχια της ΑΕΕ 2013, δεν χρειάζεται να προβούν στις παραπάνω ενέργειες προκειμένου να υποβάλλουν ορθή Δ.Ε. έτους 2013.

Συνοψίζοντας, στην ΑΕΕ 2013 ο κωδικός παράλληλης Δράσης 0221 θα πρέπει να συνοδεύει τόσο τα αγροτεμάχια της ΑΕΕ 2013 που την καλλιεργητική περίοδο καλλιεργήθηκαν με τεύτλα, όσο και τα αγροτεμάχια της ΑΕΕ 2013 με άλλες καλλιέργειες στα οποία οι εν λόγω παραγωγοί προτίθεντο να καλλιεργήσουν τεύτλα (αλλά τελικά δεν καλλιέργησαν λόγω εξαιρετικών περιπτώσεων).