Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου θα συνεδριάσει το Δημοτ. Συμβούλιο Αλεξάνδρειας – τι θα συζητηθεί

symvoulio 15 okt 3Με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014 (στις 7 το απόγευμα) η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Τα θέματα για τα οποία καλούνται να συζητήσουν και να αποφασίσουν οι δημοτικοί σύμβουλοι – μεταξύ αυτών και το σημαντικό τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το 2015 – είναι τα ακολουθα:

1. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ανώτατου ύψους προυπολογισμού εξόδων δημοτικής ή τοπικής κοινότητας

2. Λήψη απόφασης για την ψήφιση ή μη του ετήσιου τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αλεξάνδρειας έτους 2015

3. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 2ου Α.Π.Ε. του έργου “Πλακόστρωση πεζοδρομίου στην οδό Κ.Καραμανλή” Α.Μ. 8/2014 ανάδοχος: Αφοι Καλλιμογιάννη – Δ.Φωταρούδης Ο.Ε. ΤΕΚΑΦ

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ” του πρώην Δήμου Αλεξάνδρειας (Α.Μ. 147/05)

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ” του πρώην δήμου Αλεξάνδρειας (Α.Μ. 252/05)

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (β’ φάση)” του πρώην Δήμου Αλεξάνδρειας (Α.Μ. 198/07)

7. Έγκριση ή μη παράτασης συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου “Κατασκευή του έργου αποκατάστασης των Χ.ΑΔ.Α. του Δήμου Αλεξάνδρειας

8. Εξέταση ένστασης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Κατασκευή του έργου αποκατάστασης των Χ.Α.Δ.Α του Δήμου Αλεξάνδρειας

9.Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου λυμάτων οικισμού Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας Ν.Ημαθίας

10. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο “Επικάλυψη τσιμενταυλάκων στις Τ.Κ.Νεοχωρίου, Τρικάλων, Π.Προδρόμου και Δ.Κ.Κορυφής” (Α.Μ. 19/2013)

11. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο “ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΟΡΥΦΗΣ “ (Α.Μ. 47/2011)

12. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ” (ΑΜ 200/2010)

13. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο “ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΣΙΔ.ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ “ (ΑΜ 30/2011)

14. Υποβολή έκθεσης εσόδων-εξόδων γ’τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προυπολογισμού έτους 2014 (σχετική η αριθ. 386/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)

15. Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπαλλήλου ως “υπεύθυνου λογαριασμού” και ως καταχωρητή οφειλών” για τη διενέργεια πληρωμών έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) μέσω ηλεκτρικών πληρωμών.

16. Λήψη απόφασης για την καταβολή ή μη προστίμου υπέρ Δ.Ο.Υ.

17. Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών της έκτακτης μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους

18 .Παράταση και τροποποίηση της σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου

19. Οριστική παραλαβή ή μη, των προσωρινά παρεληφθέντων ειδών, σε εκτέλεση της αριθ. 3649/28-01-2014 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 14SYMB00183684) για την “Προμήθεια απαιτούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού για την μεταφόρφωση και μεταφορά των απορριμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας”

20. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών, για το έτος 2014 (άρθρο 28 ΕΚΠΟΤΑ) (Πρακτικό κλήρωσης αριθ. 42492/2014)

21. Λήψη απόφασης για τη στέγαση υπηρεσίας του Δήμου σε ακίνητο που μισθώνει ο Δήμος απο τρίτους

22. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση τριών (3) αιθουσών του κοινοτικού καταστήματος της Τ.Κ.Ξεχασμένης στον “Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ξεχασμένης Ημαθίας Γ.Σεφέρης”

23. Έγκριση ή μη υπ’αριθ. 82/2014 απόφασης Δ.Σ. του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας με θέμα “Λήψη απόφασης για 11η αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Νομικού Προσώπου”

24. Έγκριση ή μη των υπ’ αριθ. 201/2014 και 234/2014 αποφάσεων του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α: “Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 3ου Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως έτους 2013, καθώς και του απολογισμού Εσόδων – Εξόδων έτους 2013 της Δημοτικής Επιχείρησης Κ.Ε.Δ.Α.”

25. Εκλογή δυο Δημοτικών Συμβούλων απο τις παρατάξεις της μειοψηφίας ως μελών της εκτελεστικής επιτροπής, για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες επιλαμβάνεται ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο – σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3584/2007

26. Αριθμός αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου και καθορισμός τέλους χρήσης χώρων για την άσκηση υπαίθριου εμπορίου