Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

DSC_0112Δύο οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξάνδρειας τη Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου. Η πρώτη, ειδική, με θέματα την ψήφιση του προϋπολογισμού εισόδων – εξόδων και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Αλεξάνδρειας για το οικονομικό έτος 2015 (με ώρα έναρξης 18:00) και η δεύτερη, τακτική, με 24 θέματα ημερησίας διάταξης (ώρα έναρξης 20:00). Ακολουθούν τα κείμενα των προσκλήσεων:

Για την ειδική συνεδρίαση έχουν εγγραφεί για συζήτηση τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφιση ή μη προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2015.

2. Ψήφιση ή μη «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (ΟΠΔ) Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2015.

Για την τακτική συνεδρίαση, που είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 20:00, έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη τα εξής θέματα:

1. Έγκριση ή μη των υπ’ αριθ. 201/2014 και 234/2014 αποφάσεων του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α: “Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 3ου Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως έτους 2013, καθώς και του απολογισμού Εσόδων – Εξόδων έτους 2013 της Δημοτικής Επιχείρησης Κ.Ε.Δ.Α.”

2. 17η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014

3. Λήψη απόφασης για την 18η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014

4. 19η τροποποίηση προϋπολογισμού οικoνομικού έτους 2014 – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2014

5. Αποδοχή και απόδοση ποσού σε σχολικές επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών (Δ΄ κατανομή) και κάλυψη δαπανών υλοποίησης θεσμού σχολικού τροχονόμου

6. Απόδοση ποσού στις σχολικές επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη έκτακτων δαπανών

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών ηλεκτροφωτισμού, εορταστικού διάκοσμου και φωτιστικών σωμάτων για το έτος 2015

8. Λήψη απόφασης για χρηματική επιχορήγηση ή μη του “Λαογραφικού Ομίλου Μελίκης & Περιχώρων “ προς ενίσχυση πολιτιστικής δραστηριότητας

9. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή και του αναπληρωτή του για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014 του Δήμου Αλεξάνδρειας

10. Έγκριση ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Του έργου «Κατασκευή του έργου αποκατάστασης των Χ.Α.Δ.Α. του Δήμου Αλεξάνδρειας»

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»

12. Έγκριση ή μη της αριθ. 93/2014 απόφασης του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας με θέμα: “Λήψη απόφασης για ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας’ οικονομικού έτους 2015”.

13. Έγκριση ή μη της αριθ. 94/2014 απόφασης του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας με θέμα “Λήψη απόφασης για έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας’ οικονομικού έτους 2015”.

14. Έγκριση ή μη της αριθ. 95/2014 απόφασης του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας με θέμα: «Λήψη απόφασης για τη 12η αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Νομικού Προσώπου»

15. Έγκριση ή μη της αριθ. 242/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Α. με θέμα: “Πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση, της αίθουσας γυμναστικής που βρίσκεται στο κλειστό Γυμναστήριο του 2ου Γυμνασίου-Λυκείου(πάνω από το κυλικείο), στο νομικό πρόσωπο “Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας”

16. Έγκριση ή μη της αριθ. 253/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Α. με θέμα:Λήψη απόφασης για την κατάρτιση και ψήφιση τροποποίησης του προϋπολογισμού της ΚΕΔΑ οικ. έτους 2014»

17. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση, του χώρου μπροστά απο το Πνευματικό Κέντρο (επί της οδού Βετσοπούλου), στις 17 Δεκεμβρίου 2014, στο 1ο Γυμνάσιο Αλεξάνδρειας, για παρουσίαση Χριστουγεννιάτικης Θεατρικής Παράστασης.

18. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση, του χώρου μπροστά απο το Πνευματικό Κέντρο (επί της οδού Βετσοπούλου), στις 20,21 & 22 Δεκεμβρίου, στο Σύλλογο Γονέων – Κηδεμόνων του 1ου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας, για διοργάνωση Χριστουγεννιάτικης έκθεσης.

19. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση, του χώρου μπροστά απο το Πνευματικό Κέντρο (επί της οδού Βετσοπούλου),από τις 19/12/2014 εως 23/12/2014, στο Φιλανθρωπικό Μη Κερδοσκοπικό Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν.Ημαθίας & στο Μικτό Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Απασχόλησης & Κατάρτισης Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες ΑμεΑ “ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ”, για διοργάνωση Χριστουγεννιάτικης Έκθεσης.

20. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση, της πλατείας της Τ.Κ. Νεοχωρίου στον ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ Δ.Δ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ “Η ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΕΛΤΑ” για εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα στις 23/12/2014

21. Ανανέωση αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών

22. Παροχή ή μη εκ νέου παράτασης υποβολής απαιτούμενων δικαιολογητικών για την ανανέωση αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών

23. Ορισμός ενός αιρετού εκπροσώπου του Δήμου και παραγωγικών τάξεων, για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (άρθρο 50 Ν. 1566/1985)

24. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπων του Δήμου (ενός τακτικού μέλους και του αναπληρωτή του) στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης “Προοπτική Απασχόλησης”.