Κατηγορίες
ΚΕΔΑ Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας

Την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου θα συνεδιάσει το Δ.Σ. της ΚΕΔΑ

kolimvitirio3Την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, στις 3 μμ, είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί η επόμενη τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας.

Τα θέματα που έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη της συγκεκριμένης συνεδρίασης είναι τα παρακάτω:

1. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση και ψήφιση τροποποίησης του προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Α. οικονομικού έτους 2014.
2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη επιχορήγησης (αποπληρωμή) για το έργο Ιατροκοινωνικό Κέντρο Φροντίδας για τσιγγάνους στην περιοχή Αγίου Γεωργίου του Δήμου Αλεξάνδρειας.
3. Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση του Προέδρου της Κ.Ε.Δ.Α. περί δέσμευσης υπογραφής έναντι της Ε.Ε.Τ.Α.Α. για την υλοποίηση του Ε.Π. “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής”.
4. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη πλακέτας και ψυκτικού υγρού κλιματιστικού μηχανήματος της επιχείρησης – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
5. Λήψη απόφασης για την παροχή ή μη υπηρεσιών επισκευής – συντήρησης κλιματιστικών της επιχείρησης – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.