Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας

Στις 14/11 θα συνεδριάσει το Δ. Σ. του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Αλεξάνδρειας

dimarxeio-alex1Δυο συνεδριάσεις – έκτακτη στις 13.30 και την τακτική μετά από τη λήξη της πρώτης – θα κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Αλεξάνδρειας την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Παρασκευή.

Τα θέματα που θα συζητηθούν στην έκτακτη συνεδρίαση είναι τα εξής:

1. Λήψη απόφασης για ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ ‘Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας” οικονομικού έτους 2015

2. Λήψη απόφασης για έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας” οικονομικού έτους 2015

Στην τακτική συνεδρίαση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Λήψη απόφασης για 12η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Νομικού Προσώπου.

2. Λήψη απόφασης για παράταση σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων του Νομικού Προσώπου.

3. Λήψη απόφασης για έγκριση- διάθεση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού στο Νομικό Πρόσωπο.

4. Λήψη απόφασης για παράταση μίσθωσης κτιρίου που στεγάζεται ο Β΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός Αλεξάνδρειας.

5. Λήψη απόφασης για έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στα πλαίσια της 1551/2-7-2014 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ ΑΕ για την υλοποίηση της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013”.

6. Λήψη απόφασης για διαγραφή και εγγραφή βρεφών και νηπίων στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Νομικού Προσώπου.