Κατηγορίες
αγροτικά

Π.Ε. Ημαθίας: διαδικασία έκδοσης αδειών κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

inpratoΗ Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ημαθίας γνωστοποιεί στους κτηνοτρόφους του Νομού, ότι σε εφαρμογή του ν. 4056 / 2012 ( ΦΕΚ 52 Α) όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4235 / 2014 (ΦΕΚ 32 Α), η καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας είναι η 12/3/2015.

Με τη νομοθεσία αυτή γίνεται η τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων τους, ως προς την απαραίτητη πλέον από το 2015 άδεια εγκατάστασης, τη νομιμοποίηση υφισταμένων και αυθαιρέτων κτισμάτων των κτηνοτροφικών τους εγκαταστάσεων, καθώς και οι μεταβιβάσεις αδειών κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Απαραίτητη προϋπόθεση θα πρέπει να έχουν λύσει πρώτα το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς ως ακολούθως και κατά περίπτωση:

– Συμβόλαιο που αποδεικνύει τον ιδιοκτήτη ή το νομέα ή το νόμιμο κάτοχο των εγκαταστάσεων νομίμως μεταγεγραμμένα
– Απλά μισθωτήρια , τα οποία θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ
– Ιδιωτικά συμφωνητικά , π.χ. παραχωρητήρια , τα οποία θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ
– Δικαστικές αποφάσεις νομίμως μεταγεγραμμένες
– Διοικητικές πράξεις π.χ. παραχωρητήρια, υπουργικές αποφάσεις, αποφάσεις Νομάρχη, Περιφερειάρχη, Γ.Γ. Περιφέρειας με τα αντίστοιχα ΦΕΚ όπου υπάρχουν και όπου απαιτούνται
– Συμβολαιογραφική δήλωση αποδοχής κληρονομιάς, κληρονομητήριο και έκθεση περιγραφής ακινήτων
– Κάθε άλλο έγγραφο που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και περιέχει εγγραπτέα πράξη σύστασης δικαιωμάτων κυριότητας

Σε ειδικές περιπτώσεις κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων , οι φορείς των οποίων δεν διαθέτουν κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να προσκομίσουν ως αποδεικτικά ιδιοκτησίας – νομής και κατοχής το έντυπο Ε9 συνοδευόμενο από απόσπασμα ΟΣΔΕ που θα εμφανίζεται το εν λόγω αγροτεμάχιο και υπεύθυνη δήλωση

Οι κάτοχοι του δασικού χαρακτήρα εκτάσεων που εκχερσώθηκαν για γεωργική χρήση και διατηρούν τη χρήση αυτή μέχρι σήμερα , υποβάλλουν την απόφαση εξαγοράς από το αρμόδιο Δασαρχείο ή την αρμόδια Δ/νση Δασών ( άρθρο 29 , ν. 4061 / 2012 ΦΕΚ 66 / Α / 223-2012 )

Οι κάτοχοι κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων έντος δασικών εκτάσεων , υποβάλλουν άδεια από τον αρμόδιο Δασάρχη για συνέχιση της λειτουργίας αυτών εντός δασών και δασικών εκτάσεων ( άρθρο 13, ν.4056 / 2012, ΦΕΚ 52 / Α / 12-3-2012)

Αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις – διευκρινήσεις και πληροφορίες δίνονται στους ενδιαφερομένους κτηνοτρόφους από την Υπηρεσία μας στα γραφεία 14 και 3 στον 3ο όροφο και στα τηλέφωνα 2331350153 Γεώργιος Γιουβανάκης , 2331350142 Αικατερίνη Τσίλη