Κατηγορίες
Οικονομία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του 2015

xartis_perifereiaΤζιτζικώστας: “(…) οι Περιφέρειες πρέπει να έχουν δυνατότητα των δικών τους εσόδων και αντίστοιχα τη δυνατότητα να καταρτίζουν προϋπολογισμούς”.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το 2015 στη σημερινή, ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας. Εισηγήτρια του νέου προϋπολογισμού της Π.Κ.Μ. ήταν η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Αθηνά Αηδονά.

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας εξέφρασε τη θέση της διοίκησης της Π.Κ.Μ. για θεσμική και οικονομική αυτοτέλεια των αιρετών Περιφερειών και αυτόνομη κατάρτιση του προϋπολογισμού τους. «Για μία ακόμη φορά –και πιστεύω ότι εκφράζω τη θέση του συνόλου των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου και όλων των παρατάξεων – ζητούμε από την κεντρική κυβέρνηση τη θεσμική και οικονομική αυτοτέλεια των Περιφερειών. Στην Ευρώπη των Περιφερειών, οι Περιφέρειες είναι όργανα αυτοτελή και ανεξάρτητα. Κατά συνέπεια, πρέπει να έχουν δυνατότητα των δικών τους εσόδων και αντίστοιχα τη δυνατότητα να καταρτίζουν προϋπολογισμούς όχι με βάση κάποια ΚΥΑ, αλλά με βάση τη δική τους λογική για το πώς πρέπει να πορεύεται η Περιφέρεια την οποία διοικούν με την εμπιστοσύνη των πολιτών της.

Θεωρούμε ότι ακόμη και σήμερα και, ενώ έχουμε εισέλθει στη δεύτερη θητεία του “Καλλικράτη”, υπάρχουν τεράστια προβλήματα και αρρυθμίες. Δεν νοείται το 2014 και τη στιγμή που όλη η Ευρώπη πορεύεται με το νέο μοντέλο της Ευρώπης των Περιφερειών και όχι της Ευρώπης των κρατών, ο μεν προϋπολογισμός να καταρτίζεται με βάση μια οδηγία από την κεντρική κυβέρνηση, τα δε έσοδα της Περιφέρειας να προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Ζητούμε άμεσα να κατατεθεί στη Βουλή ένα σχέδιο τροποποίησης του “Καλλικράτη” που θα δίνει ουσιαστική ισχύ, αρμοδιότητες, αλλά και τη δυνατότητα στις αιρετές Περιφέρειες να χαράξουμε τη δική μας οικονομική πολιτική και τα δικά μας έσοδα», υπογράμμισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας έκανε ξεχωριστή αναφορά στη θετική εξέλιξη ότι «με πίεση των Περιφερειαρχών όλης της Ελλάδας κατά την προηγούμενη θητεία, καταφέραμε να έχουμε διαχείριση του νέου ΕΣΠΑ, του ΣΕΣ 2014-2020, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό απ’ ό,τι στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να χαράξουμε εμείς την αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειάς μας. Όπως επισημαίνουμε τα κακώς κείμενα, πρέπει να λέμε και τα θετικά», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.

«Ως διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάσαμε σήμερα έναν απόλυτα ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές του νομοθέτη. Ασφαλώς εντός της πενταετούς θητείας μας θα χρειαστεί να γίνουν πολλές τροποιήσεις του προϋπολογισμού αυτού, έπειτα από αποφάσεις που θα υπηρετήσουν την πολιτική την οποία θα εφαρμόσουμε», κατέληξε ο κ. Τζιτζικώστας.

Κατά την εισήγησή της η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Π.Κ.Μ. Αθηνά Αηδονά μίλησε για τις πολύ μικρές αυξήσεις στις πιστώσεις των Κ.Α.Π. που κατανέμονται στις Περιφέρειες, καθώς και για το γεγονός ότι το 2014 δεν διατέθηκαν ξεχωριστές πιστώσεις για επενδυτικές δαπάνες και δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου, οι οποίες αναμένεται να διατεθούν το 2015. «Όλοι εμείς κληθήκαμε να κάνουμε πολλά περισσότερα, με λιγότερους πόρους και μεγαλύτερες ευθύνες. Σ’ αυτό το δύσκολο από κάθε άποψη περιβάλλον λειτουργήσαμε με ψυχραιμία και ρεαλισμό.

Ο προϋπολογισμός που σας παρουσιάζουμε στοχεύει στη σωστή λειτουργία των υπηρεσιών μας, είναι ρεαλιστικός, φερέγγυος, έντιμος, αξιόπιστος, ισοσκελισμένος και περιλαμβάνει δεσμεύσεις που μπορούν να υλοποιηθούν μέσα στο δεδομένο οικονομικό περιβάλλον της χώρας», τόνισε η κ. Αηδονά, η οποία αναφέρθηκε αναλυτικά στα τεχνικά στοιχεία του νέου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το 2015.

Το σύνολο των εσόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανέρχεται σε 153.302,376,56 ευρώ και το σύνολο των εξόδων σε 220.941.220,39 ευρώ. «Η διαφορά των 67.638.843,83 ευρώ € καλύπτεται από το ταμειακό υπόλοιπο έτους 2013 που προβλέπεται να προκύψει από την εκτέλεση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους», διευκρίνισε η κ. Αηδονά.

Αναφερόμενη στα προβλεπόμενα έσοδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τους ΚΑΠ, η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Αθηνά Αηδονά σημείωσε ότι, αν αφαιρεθούν οι ανελαστικές δαπάνες της Π.Κ.Μ. (ενοίκια, πληρωμές ΔΕΚΟ, καθαριότητα, καύσιμα, συντηρήσεις, προμήθειες αναλωσίμων κ.ά.) «καταλήγουμε στις πιστώσεις που μας απομένουν για να αποφασίσουμε και να διαθέσουμε, οι οποίες εκτιμώ ότι δεν θα υπερβαίνουν τα 10.000.000 € από τα έσοδα του 2015 για το σύνολο των επτά Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ποσό αυτό βέβαια θα ενισχυθεί με το αντίστοιχα διατιθέμενο ταμειακό υπόλοιπο του 2014, το ακριβές ύψος του οποίου θα μπορεί να μας είναι γνωστό μόνο μετά τη λήξη του τρέχοντος οικονομικού έτους».

Η κ. Αηδονά κάλεσε όλες τις παρατάξεις να ψηφίσουν τον προτεινόμενο προϋπολογισμό και να συμβάλουν στην αποτελεσματική κατανομή των διαθέσιμων πόρων. «Με το σύνολο αυτό των πιστώσεων θα κληθούμε τότε κυρίως να σχεδιάσουμε την αναπτυξιακή πολιτική της Περιφέρειας κατά την κατάρτιση των Προγραμμάτων Έργων του 2015. Προς αυτή την κατεύθυνση, είναι απαραίτητη η συμβολή όλων των παρατάξεων και όλων των συναδέλφων ώστε με εποικοδομητικό διάλογο και ρεαλιστικές προτάσεις να καταλήξουμε στη βέλτιστη κατανομή των περιορισμένων, αλλά όχι και ασήμαντων πόρων, στα έργα που θα συμπεριληφθούν στα προγράμματα, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», κατέληξε η κ. Αηδονά.