Κατηγορίες
αγροτικά Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η ΠΚΜ για την απογραφή του ζωικού κεφαλαίου & την πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης του 2014

trapezasportelloΑπό το Τμήμα Υγείας των Ζώων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται στους κτηνοτρόφους τα εξής σχετικά με την απογραφή του ζωικού κεφαλαίου και την πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης του 2014 και σε συνέχεια του Δελτίου Τύπου που απέστειλε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Πάρις Κουκουλόπουλος :

1. Η απογραφή του ζωικού κεφαλαίου δεν θα επηρεασθεί από τις απώλειες που είχαν οι κτηνοτρόφοι από τον καταρροϊκό πυρετό. Ως βάση λαμβάνεται υπόψη το ζωικό κεφάλαιο που ήταν καταγεγραμμένο έως τον Μάιο του 2014.

2. Με στόχο τη διευκόλυνση των κτηνοτρόφων που είναι δικαιούχοι της εξισωτικής αποζημίωσης και των ποιοτικών παρακρατημάτων στα αιγοπρόβατα και τα βοοειδή, ελήφθη απόφαση από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ ότι η μη τήρηση της προβλεπόμενης υποχρεωτικής 5μηνης μετακίνησης των εκτροφών λόγω των προβλημάτων μετακινήσεων που δημιουργήθηκαν (λόγω καταρροϊκού πυρετού και καραντίνας) δεν θα αποτελέσει αιτία απόρριψης της αίτησης για την εξισωτική αποζημίωση του 2014.

3. Προκειμένου να είναι εφικτή η πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης έως τις 31.12.2014, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30.11.2014. Οποιαδήποτε αίτηση για παράταση της απογραφής είναι προφανές ότι θα οδηγήσει και σε καθυστέρηση της πληρωμής.

Από το Τμήμα Υγείας των Ζώων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται στους κτηνοτρόφους τα εξής σχετικά με την απογραφή του ζωικού κεφαλαίου και την πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης του 2014 και σε συνέχεια του Δελτίου Τύπου που απέστειλε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Πάρις Κουκουλόπουλος :

1. Η απογραφή του ζωικού κεφαλαίου δεν θα επηρεασθεί από τις απώλειες που είχαν οι κτηνοτρόφοι από τον καταρροϊκό πυρετό. Ως βάση λαμβάνεται υπόψη το ζωικό κεφάλαιο που ήταν καταγεγραμμένο έως τον Μάιο του 2014.

2. Με στόχο τη διευκόλυνση των κτηνοτρόφων που είναι δικαιούχοι της εξισωτικής αποζημίωσης και των ποιοτικών παρακρατημάτων στα αιγοπρόβατα και τα βοοειδή, ελήφθη απόφαση από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ ότι η μη τήρηση της προβλεπόμενης υποχρεωτικής 5μηνης μετακίνησης των εκτροφών λόγω των προβλημάτων μετακινήσεων που δημιουργήθηκαν (λόγω καταρροϊκού πυρετού και καραντίνας) δεν θα αποτελέσει αιτία απόρριψης της αίτησης για την εξισωτική αποζημίωση του 2014.

3. Προκειμένου να είναι εφικτή η πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης έως τις 31.12.2014, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30.11.2014. Οποιαδήποτε αίτηση για παράταση της απογραφής είναι προφανές ότι θα οδηγήσει και σε καθυστέρηση της πληρωμής.