Κατηγορίες
στήλες

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 47, 2014)

Ψευδολόγος, -ος, -ο [αρχ.]libri3

(λογοτ.) αυτός που λέει ψέμματα, που παραποιεί συνειδητά την αλήθεια ή αφηγείται ανύπαρκτα γεγονότα

ΣΥΝ: ψεύτης – ΑΝΤ: ειλικρινής, φιλαλήθης

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 1985