Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας

Επαναπροκήρυξη θέσεων προϊσταμένων διευθύνσεων του Δήμου Αλεξάνδρειας

dimarxeio-alex1Με απόφαση του δημάρχου Αλεξάνδρειας Παναγιώτη Γκυρίνη επαναλαμβάνεται η προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων σε μια σειρά από οργανικές μονάδες, ως αυτές ορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Συγκεκριμένα οι θέσεις αφορούν τις Δ/νσεις Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, ΥΟΔΟΜ και Περιβάλλοντος, Καθαριότητας-Ανακύκλωσης & Πρασίνου, Διοικητικών Υπηρεσιών, Οικονομικών Υπηρεσιών, Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς και τη Δ/νση ΚΕΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι (υπάλληλοι του Δήμου) μπορούν να καταθέτουν τη σχετική αίτηση καθώς και το βιογραφικό τους σημείωμα από 26 Νοεμβρίου έως και 9 Δεκεμβρίου.

Λεπτομέρειες υπάρχουν ΕΔΩ, στον ιστότοπο του Δήμου Αλεξάνδρειας.