Κατηγορίες
Γεωργία - κτηνοτροφία - αγροτικά θέματα

Διαδικτυακή υποβολή δήλωσης εφαρμογής για τη Δράση 2.3 (Β) “Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην Παραγωγή Σακχαροτεύτλων”

barbabietola1Από τη Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

Ενημερώνουμε τους τευτλοπαραγωγούς ότι, έχει τεθεί σε λειτουργία η εφαρμογή καταχώρησης Οn-line Καταχώρισης Δήλωσης Εφαρμογής των Γεωργοπεριβαλλοντικών Ενισχύσεων του Μέτρου 214 Δράσης 2.3Β (Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή σακχαροτεύτλων)». Η πρόσβαση στην εφαρμογή επιτυγχάνεται μέσω της διεύθυνσης: https://sugar.dikaiomata.gr/Sugar/.

Διευκρινίζεται ότι η δήλωση εφαρμογής υποβάλλεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ (ΑΔΑ: ΩΑΑ046ΨΧΞΧ-ΜΟΛ).

Μετά την ηλεκτρονική τους υποβολή, οι δηλώσεις εφαρμογής εκτυπώνονται από το πληροφοριακό σύστημα και διαβιβάζονται με ευθύνη των ενδιαφερομένων πλήρως συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες σε έντυπη μορφή, με τα συνυποβαλλόμενα παραστατικά, στους αρμόδιους Φ. Υ. (Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Μητροπόλεως 44, Βέροια, 2ος όροφος, Τμήμα Κτηνιατρικής, Τηλ: 2331350133-Υπεύθυνος Τσαγγαλίδης Γεώργιος), όπου και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου της υπηρεσίας κατάθεσης.

Οι προθεσμίες ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης εφαρμογής & ΕΣΠΔ είναι ως και την Παρασκευή 19/12/2014 και αφορά :

α/ Για τους δικαιούχους της υπ’ αριθμ. 16228 /23-11-2012 (1ης) Πρόσκλησης:

Δήλωσης εφαρμογής: 1ου (2012) & 2ου (2013) έτους εφαρμογής
ΕΣΠΔ:2ου (2013) & 3ου (2014) έτους εφαρμογής

β/ Για τους δικαιούχους της υπ’ αριθμ. 6777/26-3-2013 (2ης) Πρόσκλησης:

Δήλωσης εφαρμογής: 1ου (2013) έτους εφαρμογής
ΕΣΠΔ: 2ου (2014) έτους εφαρμογής