Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δήμος Αλεξάνδρειας: μέχρι την Παρασκευή 28/11 θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις Δημοτών που επλήγησαν από την πλημμύρα της 08/11/2014

dimarxeio-alex1Ο Δήμος Αλεξάνδρειας καλεί τους δημότες που υπέστησαν ζημίες ,από την πλημμύρα που έλαβε χώρα στις 8 Νοεμβρίου 2014, μόνο στις κύριες κατοικίες τους καθώς και στις οικοσυσκευές (εξοπλισμός κουζίνας χώρων υγιεινής, επίπλωση, ιματισμός κ.λ.π) και όχι σε κτίρια άλλης χρήσης (π.χ βοηθητικοί χώροι, αποθήκες, καταστήματα κ.λ.π), να υποβάλλουν αίτηση μέχρι την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014 στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας προσκομίζοντας και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
2. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης έτους 2014(έντυπο Ε1)
5. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος έτους 2014
6. Αντίγραφο Εντύπου Ε9

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας, Παπάγου 25 και στα τηλέφωνα 2333053045 και 2333053072.