Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Την Τρίτη 21 Οκτωβρίου θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας

dimarxeio-alex1Την Τρίτη 21 Οκτωβρίου, στις 13:00, θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:
.
1. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2015.
2. Κατάρτιση έκθεσης γ΄τριμήνου του έτους 2014 , για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
3. Ανάκληση δεσμεύσεων των πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
4. Ψήφιση (διάθεση ) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
5. Λήψη απόφασης για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών με δόσεις βάση του άρθρου 63 του Ν. 3801/09 όπως αυτό ορίζεται από το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014.